Dnes je sobota 22.2.2020, svátek má Petr

Před sto lety zemřel architekt Max Katscher

KatscherSlavkovský rodák Maximilian Katscher se řadí mezi významné evropské architekty přelomu 19. a 20. století. Jako typický zástupce tradiční architektury kladl důraz na moderní prvky a jeho práce se vyznačovaly směsí neorenesančního a barokního slohu.

Věhlasu a uznání se mu podařilo dosáhnout díky stavbě obchodního domu Herzmansky ve Vídni a zveřejněním svých děl v různých odborných časopisech (Der Architekt apod.).

Max Katscher se narodil ve Slavkově u Brna před 159 lety ve zdejší samostatné židovské obci rodičům Leopoldu Katscherovi a Antonii (rozené Medakové) jako prostřední ze tří dětí. Měl dvě sestry – Hermínu (* 1854) a Rosu (* 1859). Zde taky navštěvoval obecnou školu v dochované židovské škole na Koláčkově náměstí, která v současné době slouží jako židovské muzeum. Po skončení obecné školy studoval na gymnáziu ve Vídni a v letech 1875–1880 na Technické univerzitě ve Vídni pod vedením H. v. Ferstela. Zřejmě záhy ztratil oba rodiče, protože během studií na univerzitě ve Vídni byl pod dohledem opatrovníka.

V roce 1914 přestoupil na křesťanství a později v témže roce se oženil s Aloisií Hönig (* 1884). O tři roky později ve věku 59 let Max Katscher zemřel na vyčerpání. Je pohřben na vídeňském Ústředním hřbitově.

Profesní život

Pracoval jako architekt a stavitel a byl členem několika profesních sdružení ve Vídni. Zpočátku se Maximilian Katscher prezentoval stavbou Léčebného domu (sanatoria pro děti) v Badenu (oceněn 1. místem v soutěži), vily v Badenu a ve Vídni a také výstavbou synagogy v novorománském slohu ve Štýrském Hradci. Na přelomu století se věnoval spíše obytným a komerčním budovám – ve svých stavbách plně uplatňoval směs neorenesančního a barokního slohu.

Nejvýznamnější prací z let 1897/1898 je boční křídlo obchodního domu Herzmansky (Vídeň 7, Stiftgasse 3). Projekt zpracoval M. Katscher na objednávku rodáka z moravskoslezských Oder, kterým byl August Herzmansky. Tato stavba byla ještě donedávna považována za poslední obchodní dům z přelomu století ve Vídni (dnes je přestavěn, nachází se tam řetězec Peek & Cloppenburg), jenž odpovídal obvyklému typu obchodního domu. Prosklenou fasádu pětipodlažního průčelí nese kovová konstrukce, která je skrytá pilastry; za ní je zřetelná struktura trojlodního prostoru haly. Tento prostor byl rozdělen v každém patře kruhovou galerií a byl volně přístupný od hlavního vchodu dvouramenným schodištěm, které se dělilo do tří dalších schodišť. Velká centrální schodiště byla do té doby standardem vídeňských obchodních domů. Katscher přinesl nové řešení – dlouhý protáhlý prostor, který se nejlépe osvědčil.

Ovšem spolupráce s Augustem Herzmanskym fungovala již před stavbou obchodního domu. Roku 1887 vypracoval Max Katcher pro A. Herzmanskyho projekt dětské zotavovny pro rekonvalescenci dětí, propuštěných z vídeňské dětské nemocnice. A už v roce 1888 byla zotavovna skutečně postavena ve Weidlingau-Wurzbachtalu.

Z dalších významných staveb je to léčebný dům v Badenu u Vídně, vila tamtéž, vily v Českých Budějovicích, Německý dům v Prostějově, ve Vídni pak dům na Kaiserstraße 43, dům Herzmansky na Lindengasse 10, činžovní dům na Lainzerstrasse aj. Za některé (i nerealizované) projekty byl oceněn.

Synagoga ve Štýrském Hradci

Max Katscher byl velmi zkušený architekt. Při plánování synagogy v Grazu se dokázal obratně vyhnout současným vídeňským projektům a ve svém projektu vyšel z předlohy mnohem staršího modelu z konce třicátých let 19. století Gottfrieda Sempera, podle kterého byla postavena synagoga v Drážďanech.

Hradecká synagoga byla nakonec v září roku 1892 dokončena. Zahrnovala též přilehlou kancelářskou budovu se školou. Synagoga byla čtvercová zděná budova vysoká 20 metrů. S vnější dřevěnou kupolí, lucernou a Davidovou hvězdou byla její celková výška 30 metrů. Stala se známým orientačním bodem podél řeky Mur a nabízela chodcům impozantní pohled. Avšak vzhledem ke své poloze se stala trnem v oku místním antisemitům. Už i v průběhu výstavby – více než rok před dokončením – byla podrobena kritice vůči „nepříjemnému orientálnímu stylu“. Bez ohledu na to byla synagoga za účasti vedoucích židovských představitelů a mnoha štýrských hodnostářů v čele s guvernérem baronem Kübeckem otevřena. Architektovi bylo jako vždy vyhrazeno předat klíč k budově předsedovi židovské komunity. Svůj krátký projev uzavřel Katscher slovy: „Nechť z těchto míst do nejvzdálenějších časů žalmy k nebi stoupají k Bohu chvále a slávě.“ Bohužel, jeho přání neměla být naplněna.

O nejisté situaci Židů rakouské národnosti se ve svém projevu zmínil vídeňský vrchní rabín Dr. Güdemann, který připomenul vyhnání Židů ze Štýrska před čtyřmi sty lety a chválil založení kostela jako nový začátek. Kromě toho vyzdvihl podporu židovské komunity ve Štýrském Hradci, význam Židů jako nositelů německé kultury v tomto regionu. Na závěr prohlásil: „Neexistuje žádný konflikt mezi naším židovstvím a naším němectvím. Tento náš nový kostel může být strážcem loajality k vlasti, lásky k mateřskému jazyku a kultury vlasti.“

O čtyřicet šest let později, v nechvalně známé křišťálové noci roku 1938, byly majestátní budovy, obřadní síň na hřbitově, kongregační kancelářské budovy a všechny jeho archivy zničeny v plamenech. Tři sta padesát hradeckých Židů bylo deportováno do Dachau.

Maximilian Katscher
* 30. 5. 1858 Slavkov u Brna – † 27. 1. 1917 Vídeň

Práce

Obytné a komerční stavby:

1887/1888 – Přestavba bytového domu, Baden u Vídně, Renngasse 6

1891 – Vila Hofbauer, Baden u Vídně, Valeriestraße 3

1891/1892 – Vila Knozer, Baden u Vídně, Weilburgstraße 4 (demolice)

1892 – Vila Herzmansky, Wien 14, Herzmanskystraße 1

1892 – Vila Herzmansky, Wien 14, Herzmanskystraße 6

1892/1893 – Obytný a obchodní dům „Mathildenhof“, Wien 20, Gaußplatz 5-7

1896 – Obytný dům, Wien 6, Gumpendorfer Straße 23 / Laimgrubengasse 18

1897/1898 – Obchodní dům Herzmansky, Wien 6, Mariahilfer Straße 26-30 / Stiftgasse 3 (v letech 1961/62 demolice komplexu Mariahilfer Straße 26-30)

1899/1900 – Bytový dům „Aegydihof“, Wien 6, Gumpendorfer Straße 94-96

1904/1905 – Nájemní dům, Wien 13, Lainzer Straße 49-51

1908 – Obytný a obchodní dům, Wien 7, Stiftgasse 5-7 (demolice)

1910-1912 – Obytný a obchodní dům, Wien 7, Kaiserstraße 43

nedatováno – Rodinný dům Herzmansky, Wien 7, Lindengasse 10

nedatováno – Palác Gellert (Gellart), České Budějovice, CZ

nedatováno – Rodinný dům pro Hietzinger Cottage klub

 

Veřejné stavby:

1884–1886 – Léčebný dům, Baden, Kaiser-Franz-Ring 1 (od r. 1934 kasino; 1. cena v soutěži)

1885 – Rozšíření útulku (Stephanieasyls) v Biedermannsdorfu, NÖ

1888 – Sanatorium pro děti Herzmanskyho nadace, Wien 14, Herzmanskystraße 22 (demolice)

1890 – Školní a kancelářské budovy Izraelské kulturní obce, Graz, Štýrsko, Grieskai 58

1890–1892 – Synagoga, Graz, Štýrsko (1938 zničena)

1893/1894 – Německý dům v Prostějově, CZ

různé náhrobky

 

Průmyslové stavby:

nedatováno – Sklady Caro & Jellinek, Wien 20, Dresdner Straße 112

 

Interiérový desing:

nedatováno – Slavnostní sál v hotelu Continental, Wien

 

Nerealizované projekty:

1887 – Panská lázeň, Bad Aussee, Štýrsko (čestné uznání v soutěži)

1895 – Synagoga, Olomouc, CZ (2. místo v soutěži)

Skleněná fasádu obchodního doum Herzmansky ve Vídni / Foto: archiv195http://forum.veslavkove.cz/
Skleněná fasádu obchodního doum Herzmansky ve Vídni / Foto: archiv
 Bytový dům „Ägydihof“ ve Vídni na Gumpendorfer Straße 94 / Foto: Rak. národní knihovna128http://forum.veslavkove.cz/
Bytový dům „Ägydihof“ ve Vídni na Gumpendorfer Straße 94 / Foto: Rak. národní knihovna
Kasino v Badenu / Foto: archiv195http://forum.veslavkove.cz/
Kasino v Badenu / Foto: archiv
Průčelí obchodního domu A. Herzmansky ve Vídni / Foto: časopis Der Architekt z r. 1898102http://forum.veslavkove.cz/
Průčelí obchodního domu A. Herzmansky ve Vídni / Foto: časopis Der Architekt z r. 1898
Schodiště v obchodním domu Herzmansky / Foto: archiv www.oderske-vrchy.cz102http://forum.veslavkove.cz/
Schodiště v obchodním domu Herzmansky / Foto: archiv www.oderske-vrchy.cz
Reklama z roku 1912195http://forum.veslavkove.cz/
Reklama z roku 1912
V minulosti Herzmansky, dnes Peek & Cloppenburg. Skleněná fasáda vpravo zůstala zachována / Foto: wikiwand195http://forum.veslavkove.cz/
V minulosti Herzmansky, dnes Peek & Cloppenburg. Skleněná fasáda vpravo zůstala zachována / Foto: wikiwand
Synagoga v Grazu (Štýrském Hradci) / Foto: archiv195http://forum.veslavkove.cz/
Synagoga v Grazu (Štýrském Hradci) / Foto: archiv
Synagoga Graz / Repro z publikace Pierre Genée, Synagogen in Österreich129http://forum.veslavkove.cz/
Synagoga Graz / Repro z publikace Pierre Genée, Synagogen in Österreich
Hořící synagoga ve Štýrském Hradci v r. 1938 / Foto: archiv195http://forum.veslavkove.cz/
Hořící synagoga ve Štýrském Hradci v r. 1938 / Foto: archiv
Úmrtní oznámení M. Katschera150http://forum.veslavkove.cz/
Úmrtní oznámení M. Katschera
Zápis v matrice o narození M. Katschera194http://forum.veslavkove.cz/
Zápis v matrice o narození M. Katschera
Hrob M. Katschera ve Vídni / Foto: B. Maleček195http://forum.veslavkove.cz/
Hrob M. Katschera ve Vídni / Foto: B. Maleček
Obchodní dům Herzmansky s kavárnor Gerstner / Foto: B. Maleček120http://forum.veslavkove.cz/
Obchodní dům Herzmansky s kavárnor Gerstner / Foto: B. Maleček
Hrob M. Katschera ve Vídni / Foto: B. Maleček120http://forum.veslavkove.cz/
Hrob M. Katschera ve Vídni / Foto: B. Maleček

Komentářů (0)
Pouze registrovaní uživatelé mohou přidat komentář!
   
 
Polední menu

menu

Přečtěte si aktuální nabídku poledního menu restaurací ve Slavkově u Brna!

Program kina

kino

Navštivte kino JAS 
ve Slavkově u Brna. Přečtěte si program!

Společnost

Kultura

 • Zavraždily spolubydlící!
  V dnešním světě se už může stát ledasco. Tři seniorky usmrtily svoji nemohoucí kamarádku jen proto, že stále vyhrávala v kartách. Bestie! Ovšem jenom na jevišti. Kdo ze čtenářů navštívil divadelní představení slavkovského divadelního spolku, si jistě vzpomene, že takto se odehrává děj černé komedie... celý článek

Černá kronika

 • Ve městě hořel už třetí strom
  Již třetí případ zapáleného stromu řešili slavkovští hasiči. Naposledy, 14. května, prohořel kmen vrby ve Svojsíkově parku. Vzhledem k jeho vzrostlé koruně bylo strom tak nestabilní, že jej pracovníci technických služeb museli ihned pokácet a rozřezat. Podobný případ se ve Slavkově nestal letos... celý článek

Příroda

 • Slavkov v podzimních barvách roku 2019
  Slavkov
  Slavkov
  Každým rokem nás podzimní příroda odmění spektrem teplých barev. Vždy je to jiné. Klimatické podmínky rozhodují o zabarvení zeleně. Já mám pocit, že podzimní barvy letošního roku se přírodě mimořádně vydařily.
Banner

veslavkove_logomp© Copyright 2008 – 2010 BMTYPO .
Jakékoliv užití obsahu včetně převzetí,
šíření či dalšího zpřístupňování článků a fotografií je bez souhlasu BM TYPO zakázáno.